Nguyen Phuc CommunicationCode tạo sitemap cho blogger
https://www.nguyenphuc.xyz/2018/09/code-tao-sitemap-cho-blogger.html

Code tạo sitemap cho blogger

Share:

Chia sẻ với các bạn code tạo Sitemap cho blogger.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

Tạo trang mới chuyển sang HTML copy code dưới dán vào và lưu lại.

Chúc bạn thành công!

<div id="bp_toc">
</div>
<script src="https://cdn.rawgit.com/ns24h/js/master/sitemap.js"></script>
<script src="/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&amp;max-results=9999&amp;callback=loadtoc"></script>
<style>
table {width: 100%;border: 1px solid #ddd;}
.post-body td, .post-body th {text-align: left;font-size: 16px;padding: 5px 10px;border: 1px solid #ddd;}
.post-body .toc-header-col1{width:60%}
.post-body .toc-header-col2,.post-body .toc-header-col3{width:20%}
.post-body td a{color:#333}
.post-body td a:hover{color: #2196f3;}
</style>

Không có nhận xét nào

Notification

Update.

Đóng Liên hệ
Home Notification Menu Menu Menu Menu