Chắc các bạn cũng đã thấy Popular Post của mình, mà không biết phải làm sao để có, thì ngay bây giờ mình chia sẻ với Các bạn mẫu CSS Popular Post tuyệt đẹp cho Blogger.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:


Tìm CSS Popular Post cũ và thay thế lại bằng CSS Popular Post này nhé

/* Popular Posts */
.PopularPosts img{padding: 0;float:left;margin-right:10px; background:#FFF;width:50px;height:50px; border-radius: 10px 10px 10px 10px;  -webkit-transition: .3s;}
.popular-posts {
background: #fff;
padding: 0 0 10px;
padding-left: 5px;
padding-right: 5px;
}
.popular-posts li:hover{background: linear-gradient(160deg, #3492b5, #0ecf8a);    border-radius: 10px 10px 40px 10px;}
.popular-posts li{
border-radius: 10px 10px 10px 10px;
margin: 6px 0 0 0;
background: #3498db;
-webkit-transition: .3s;
}
.popular-posts ul {     margin: 0;
}
.popular-posts ul li {     padding: 5px 35px 0px 5px!important;
}
.popular-posts li a{
font: 700 16px Roboto Condensed;color:#fff;-webkit-transition: .3s;
}
.popular-posts li a:hover{
color:#555555
}
/* Popular Posts */
- - 0 bình luận
Tag
 • Bình luận (0)
 • Emoticon
 • Chèn Ảnh
 • Code
 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3