Xin chào mình là Phúc! 

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn tạo giấy phép bản quyền cho Tempate Blogger

Bất cứ ai khi sử dụng Template của bạn điều cần phải có giấy phép không thì không dùng được đâu.

*CÁC BƯỚC THỰC HIỆN NHƯ SAU:
BƯỚC1: Copy link dưới thay XXXX bằng một mật khẩu dài khó có thể đoán.


https://script.google.com/macros/s/AKfycbwykQ938LbP5OVDDN_I4fqQFLylYSfeb4JlmnOKekwaRcXddaCt/exec?genPass=XXXXX

Ví Dụ:

https://script.google.com/macros/s/AKfycbwykQ938LbP5OVDDN_I4fqQFLylYSfeb4JlmnOKekwaRcXddaCt/exec?genPass=nguyenphuctemplate

Và dán vào trình duyệt.
Bạn sẽ có mật khẩu nhớ lưu lại phần sau sẽ dùng tới.

BƯỚC2: Tiếp theo bạn tạo một widget cho blog ở bất kỳ chổ nào miễn sao ở dưới thẻ <body>

<b:section id='license' name='License' showaddelement='false'>
<b:widget id='HTML99' locked='true' title='License' type='HTML' version='2' visible='true'>
<b:widget-settings>
<b:widget-setting name='content'>Enter your license here!</b:widget-setting>
</b:widget-settings>
<b:includable id='main'>
<div class='license-code' style='display:none;'><data:content/></div>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>
BƯỚC3: Tạo giấy phép bằng mật khẩu lúc nãy đã lưu. Tên miền Blog bạn đang dùng .

https://script.google.com/macros/s/AKfycbwykQ938LbP5OVDDN_I4fqQFLylYSfeb4JlmnOKekwaRcXddaCt/exec?create=XXXXX
Ví dụ:
https://script.google.com/macros/s/AKfycbwykQ938LbP5OVDDN_I4fqQFLylYSfeb4JlmnOKekwaRcXddaCt/exec?create=https://nguyenphuc-template.blogspot.com@dmsodzbi~ogzfk~o
Để có thể cho dùng thử bạn thêm @05 vào sau mật khẩu. thay 05 bằng ngày bạn muốn cho dùng thử.

Ví dụ:
 https://script.google.com/macros/s/AKfycbwykQ938LbP5OVDDN_I4fqQFLylYSfeb4JlmnOKekwaRcXddaCt/exec?create=https://nguyenphuc-template.blogspot.com@dmsodzbi~ogzfk~o@05

Kết quả:
Your license :
U2FsdGVkX1/k6pWr44bYz/6HUcWGdZq92nuzDfQDXbKfjSfpSp+r5Ca83KDPZwp3jsRFWyVva8bFnHkJjG31bg==


BƯỚC4:  Thay XXXX bằng mật khẩu bạn đã lưu  và link chuyển hướng về trang chủ khi không có giấy phép hoặc hết hạn sẽ tự động chuyển hướng về trang của bạn. Nhớ mã hóa chung với đoạn code quan trọng và đặt nó ở trên thể </body><script type='text/javascript'>
!function(){
try {
var license = document.querySelector('#HTML99 .license-code').innerText;
var password = 'XXXXX';
var url = window.location.origin;
var code = btoa(license + '#' + password + '#' + url);
var oReq = new XMLHttpRequest();
oReq.addEventListener("load", function(){
  var hasil = JSON.parse(this.responseText);
  if (hasil['valid']) {
    return true;
  } else {
    window.location.href = 'https://www.nguyenphuc.xyz';
  }
});
oReq.open("GET", "https://script.google.com/macros/s/AKfycbwykQ938LbP5OVDDN_I4fqQFLylYSfeb4JlmnOKekwaRcXddaCt/exec?check="+code);
oReq.send();
} catch (e) {
window.location.href = 'https://www.nguyenphuc.xyz';
}
}();
</script> 
Xong rồi! bây giờ quay lại bố cục dán giấy phép  đó vào Widget License và lưu lại. nhớ bỏ chữ:
 Your license :

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG! 
- - 0 bình luận
Tag
 • Bình luận (0)
 • Emoticon
 • Chèn Ảnh
 • Code
 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3