Nguyen Phuc CommunicationWidget liên kết bạn bè cho blogger
https://www.nguyenphuc.xyz/2018/09/widget-lien-ket-ban-be-cho-blogger.html

Widget liên kết bạn bè cho blogger

Share:

Chia sẻ với các bạn Widget liên kết bạn bè cho blogger Blogger.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:
Tạo một Widget HTML và copy 2 code bên dưới dán vào và lưu lại, đơn giản phải không nào?


<style>
#npc-lkbb-widget::-webkit-scrollbar{width:5px}
#npc-lkbb-widget::-webkit-scrollbar-thumb{background:#3498db;border-radius:100px}
#npc-lkbb-widget::-webkit-scrollbar-thumb:active{background:#3498db}
#npc-lkbb-widget{padding:0;margin:0;list-style:none}
.npc-lkbb-widget{margin:0;padding:0}
.npc-lkbb-widget li{margin:0;padding:0;line-height:normal;display:inline}
.npc-lkbb-widget a{overflow: hidden; display: inline-block; margin: 0; padding: 5px 10px; font: 400 15px Roboto!important; border-radius: 100px; color: #3498db!important; border: 1px solid #3498db;transition:0s}
.npc-lkbb-widget a:hover{color:#b400ff!important;border:1px solid;text-decoration:none!important}
</style>


<div id='npc-lkbb-widget'>
<div class='npc-lkbb-widget'>
<li><a href='/' target='_blank'>LIÊN KẾT</a></li>
<li><a href='/' target='_blank'>LIÊN KẾT</a></li>
<li><a href='/' target='_blank'>LIÊN KẾT</a></li>
<li><a href='/' target='_blank'>LIÊN KẾT</a></li>
<li><a href='/' target='_blank'>LIÊN KẾT</a></li>
<li><a href='/' target='_blank'>LIÊN KẾT</a></li>
<li><a href='/' target='_blank'>LIÊN KẾT</a></li>
<li><a href='/' target='_blank'>LIÊN KẾT</a></li>
<li><a href='/' target='_blank'>LIÊN KẾT</a></li>
<li><a href='/' target='_blank'>LIÊN KẾT</a></li>
<li><a href='/' target='_blank'>LIÊN KẾT</a></li>
<li><a href='/' target='_blank'>LIÊN KẾT</a></li>
</div></div>

Không có nhận xét nào

Notification

Update.

Đóng Liên hệ
Home Notification Menu Menu Menu Menu