Chia sẻ với các bạn Widget liên kết bạn bè cho blogger Blogger.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:
Tạo một Widget HTML và copy 2 code bên dưới dán vào và lưu lại, đơn giản phải không nào?


<style>
#npc-lkbb-widget::-webkit-scrollbar{width:5px}
#npc-lkbb-widget::-webkit-scrollbar-thumb{background:#3498db;border-radius:100px}
#npc-lkbb-widget::-webkit-scrollbar-thumb:active{background:#3498db}
#npc-lkbb-widget{padding:0;margin:0;list-style:none}
.npc-lkbb-widget{margin:0;padding:0}
.npc-lkbb-widget li{margin:0;padding:0;line-height:normal;display:inline}
.npc-lkbb-widget a{overflow: hidden; display: inline-block; margin: 0; padding: 5px 10px; font: 400 15px Roboto!important; border-radius: 100px; color: #3498db!important; border: 1px solid #3498db;transition:0s}
.npc-lkbb-widget a:hover{color:#b400ff!important;border:1px solid;text-decoration:none!important}
</style>


<div id='npc-lkbb-widget'>
<div class='npc-lkbb-widget'>
<li><a href='/' target='_blank'>LIÊN KẾT</a></li>
<li><a href='/' target='_blank'>LIÊN KẾT</a></li>
<li><a href='/' target='_blank'>LIÊN KẾT</a></li>
<li><a href='/' target='_blank'>LIÊN KẾT</a></li>
<li><a href='/' target='_blank'>LIÊN KẾT</a></li>
<li><a href='/' target='_blank'>LIÊN KẾT</a></li>
<li><a href='/' target='_blank'>LIÊN KẾT</a></li>
<li><a href='/' target='_blank'>LIÊN KẾT</a></li>
<li><a href='/' target='_blank'>LIÊN KẾT</a></li>
<li><a href='/' target='_blank'>LIÊN KẾT</a></li>
<li><a href='/' target='_blank'>LIÊN KẾT</a></li>
<li><a href='/' target='_blank'>LIÊN KẾT</a></li>
</div></div>
- - 0 bình luận
Tag
 • Bình luận (0)
 • Emoticon
 • Chèn Ảnh
 • Code
 • :))
  :((
  :D
  :(
  :)
  :-)
  ;)
  =))
  :p
  =.=
  ==
  ^_^
  /=he
  :*
  /=r
  /=l
  :v
  /=ok
  /=clap
  (y)
  (yy)
  /=hi
  /=j
  /=hup
  /=hd
  /=hl
  /=hr
  /=s
  <3